Poszukujesz czy poszukójesz

Jak się pisze?

Poprawnie

poszukujesz

Niepoprawnie

poszukójesz

Poprawna forma to "poszukujesz" zapisywane z dwoma literami "u".

Przykłady:

Nadal poszukujesz kogoś do pracy?

Słyszałem, że poszukujesz takiego przedmiotu.

Zastanawialiśmy się, kogo tak poszukujesz.