Manager czy menager

Jak się pisze?

Poprawnie

manager, menedżer

Niepoprawnie

menager

Poprawnym zapisem jest manager. Za managera można uznać osobę zarządzającą w jakimś przedsiębiorstwie lub w strukturze. Manager zajmuje się zwykle ustanawianiem konkretnych celów, przydzielaniem zadań pracownikom, a także ocenianiem efektów ich pracy. Managerem określa się również osobistego pomocnika sportowców i artystów, który zajmuje się między innymi organizacją wydarzeń, czy sprawami związanymi z kontraktami.

Oprócz tej formy zapisu istnieje również w pełni spolszczona, poprawna forma: menedżer.

Obie te formy można stosować wymiennie, mają takie samo znaczenie. Według niektórych najbardziej odpowiednią formą zapisu w języku polskim jest właśnie "menedżer".

Przykłady:

Jest gdzie manager? Mam do niego sprawę.

Mój mąż awansował na stanowisko managera. Dojdzie mu teraz sporo nowych obowiązków.

Proszę w tej sprawie skontaktować się z menedżerem.