Nieprawda czy nie prawda

Jak się pisze?

Poprawnie

nieprawda

Niepoprawnie

nie prawda

Słowo nieprawda zapisujemy łącznie. Określa się nim coś niezgodnego z prawdą, odbiegającego od rzeczywistości.

Przykłady:

Nieprawda, nie było mnie tam wczoraj.
Nie żartuj. Powiedz, że to nieprawda!
Daj spokój, niemal wszystko co ona wygaduje to nieprawda, nie ma się czym przejmować.