Pieńćset czy pięćset

Jak się pisze?

Poprawnie

pięćset

Niepoprawnie

pieńćset

Poprawna pisownia to "pięćset".

Znaczenie:

  • Liczba 500 zapisana słownie.

Przykłady:

Wiolka podobno znalazła na ulicy pięćset złotych.

Minęło pięćset lat od ostatniego takiego wydarzenia.

Pozostało jeszcze pięćset dni do naszej kolejnej rocznicy.