Klijent czy klient

Jak się pisze?

Poprawnie

klient

Niepoprawnie

klijent

Klient - osoba kupująca. 

Przykład:

- Co tutaj robią te słuchawki?
- Klient je wczoraj zwrócił.