G woli czy gwoli

Jak się pisze?

Poprawnie

gwoli

Niepoprawnie

g woli

Gwoli - przyimek, który przy użyciu po nim rzeczownika określa cel lub przyczynę wykonania danej czynności.

Przykłady:

Tak gwoli ścisłości, nie było mnie wczoraj w domu.
Gwoli przypomnienia, zostało Ci jeszcze 6 dni na to zlecenie.