Na co dzień czy na codzień

Jak się pisze?

Poprawnie

na co dzień

Niepoprawnie

na codzień, nacodzień

Na co dzień - codziennie, każdego dnia. Zwykle określa w tekstach coś, co występuje każdego dnia (na przykład jakąś czynność). 

Przykłady:

Naprawię Ci to, zamuję się tym na co dzień.
Na co dzień nie używam komputera, jednak dzisiaj muszę z niego skorzystać.
Moi znajomi nie jedzą na co dzień w restauracjach, ale bardzo je lubią.