Spoza czy z poza

Jak się pisze?

Poprawnie

spoza

Niepoprawnie

z poza

Poprawnym zapisem jest spoza.

Zazwyczaj oznacza to, że ktoś lub coś nie należy do danej grupy, lub że jakiś obiekt wyłania się zza czegoś.

Przykłady:

Dziwnie czułem się na tym spotkaniu, byłem jakby spoza ich kręgu.

W końcu słońce wyłoniło się spoza chmur.

Konsumenci mają coraz łatwiejszy dostęp do produktów spoza Europy.