Spoza czy z poza

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

spoza

Niepoprawna pisownia

z poza

Poprawnym zapisem jest spoza. Zazwyczaj oznacza to, że ktoś lub coś nie należy do danej grupy, lub że jakiś obiekt przestaje wyłania się zza czegoś.

Przykłady:

Dziwnie czułem się na tym spotkaniu, byłem jakby spoza ich kręgu.
W końcu słońce wyłoniło się spoza chmur.
Konsumenci mają coraz łatwiejszy dostęp do produktów spoza Europy.