Apropo czy à propos

Jak się pisze?

Poprawnie

à propos

Niepoprawnie

apropos

À propos - a tak przy okazji, na marginesie. W oryginalnej wersji z języka francuskiego występuje akcent, stąd też pierwszą literą jest "à". W języku polskim możemy spotkać się również z zapisem pozbawionym akcentu: "a propos".  Wyrażenia tego używamy zwykle, chcąc wtrącić coś do wypowiedzi. Najczęściej, jeżeli w danej chwili sobie o tym przypomnimy.

Przykład:

- Jutro zapisuję się na studia.
À propos studiów, podobno otwierają nowe kierunki na uniwersytecie.