Stworzyć czy stwożyć

Jak się pisze?

Poprawnie

stworzyć

Niepoprawnie

stwożyć

Poprawną pisownią jest stworzyć.

Przykład:

Wiesz może jak stworzyć stronę internetową?