Nie ma czy niema

Jak się pisze?

Poprawnie

nie ma, niema

Niepoprawnie

-

Oba zapisy mogą być prawidłowe, jednak zastosowanie poszczególnego z nich powinno zależeć od kontekstu wypowiedzi.

Nie ma - nie posiada czegoś.

Niema - określenie osoby niemej, czyli pozbawionej zdolności mówienia.

Przykłady:

Kuba nie ma samochodu.

Jutro nie ma matematyki.

Ta kobieta jest niema, nigdy nie odezwała się ani słowem.

Konkurs gry na fortepianie wygrała niema dziewczynka, ma naprawdę doskonały słuch i potrafi pięknie grać.