Cokolwiek czy co kolwiek

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

cokolwiek

Niepoprawna pisownia

co kolwiek

Cokolwiek - obojętnie co, wszystko jedno, niezależnie od okoliczności.

Przykład:

- Jadę zaraz do restauracji po coś na wynos, co Ci wziąć?
- Cokolwiek.