Nie swojo czy nieswojo

Jak się pisze?

Poprawnie

nieswojo

Niepoprawnie

nie swojo

Nieswojo zapisujemy łącznie.

Przykład:

Trochę nieswojo się w tym czuję.

Nie jestem zadowolona z tego, że przenieśli mnie do innego oddziału. Czuję się tam dość nieswojo.

Gdy po raz pierwszy wszedłem do wyremontowanego mieszkania, poczułem się bardzo nieswojo. Wszystko wydawało się zupełnie inne.