Weekendu czy łikendu

Jak się pisze?

Poprawnie

weekendu

Niepoprawnie

łikendu

Weekendu - dopełniacz od słowa "weekend". Weekend - okres od piątkowego popołudnia do końca niedzieli, zwykle oznacza to czas wolny od pracy i zajęć szkolnych. Weekendem często określa się także wypoczynek poza domem, który odbywa się w tamtym okresie.

Przykłady:

Do zobaczenia w poniedziałek, miłego weekendu!
Dopiero wtorek, byle do weekendu.