Szapo ba czy chapeau bas

Jak się pisze?

Poprawnie

chapeau bas

Niepoprawnie

szapo ba, szapoba

Chapeau bas - z języka francuskiego: "kapelusz z głowy".

W języku polskim często używa się również zwrotu: "czapki z głów", który ma bardzo podobne znaczenie.

Chapeau bas służy do wyrażania podziwu, szacunku. Niepoprawne formy wywodzą się prawdopodobnie z fonetyki, ponieważ bardzo często są wymawiane w taki sposób.

Przykłady:

Rewelacyjnie zagrałeś, chapeau bas.

Ten koncert był wspaniały, naprawdę chapeau bas dla całego zespołu.

Uwielbiam Pańską grę aktorską, od wielu lat oglądam Pana na ekranie, chapeau bas!