Subskrypcja czy subskrybcja

Jak się pisze?

Poprawnie

subskrypcja

Niepoprawnie

subskrybcja

Subskrypcja - pisemne zobowiązanie do nabycia papierów wartościowych lub danej publikacji. Subskrypcja to także element stron internetowych, który służy do pobierania i katalogowania w bazach danych adresów e-mail użytkowników w celu wysyłania im informacji (newsletterów, ofert handlowych). W serwisie YouTube subskrypcja to wyrażona poprzez kliknięcie chęć do śledzenia treści z danego kanału lub kategorii na koncie użytkownika.

Pomimo poprawności wyrazów subskrybować i subskrybent, to subskrypcja jest poprawną formą.

Przykłady:

Zachęcam do subskrypcji mojego newslettera!
Asia podobno nagrywa na YouTube, wiesz może, ile ma subskrypcji?