Do widzenia czy dowidzenia

Jak się pisze?

Poprawnie

do widzenia

Niepoprawnie

dowidzenia

Do widzenia - zwrot grzecznościowy używany na pożegnanie.

Alternatywne zwroty o podobnym znaczeniu: do zobaczenia, na razie, bywaj, cześć, żegnam.

Przykłady:

Do widzenia Pani! Widzimy się jutro.

Nawet nie pomachała mi na do widzenia.

Powiedział tylko "do widzenia" i wybiegł jak poparzony. Nie wiem, co w niego wstąpiło.

W końcu wyjeżdżam na upragniony urlop. Do widzenia!