Z kąd czy skąd

Jak się pisze?

Poprawnie

skąd

Niepoprawnie

z kąd

Wyraz skąd może mieć różne znaczenia, jednak zawsze zapisywany jest w ten sam sposób, łącznie przez S.

1. Skąd - określenie miejsca, przyczyny lub źródła czegoś. 

Przykłady:

Powiedz mi, skąd o tym wiedziałeś?
Skąd ten pomysł?!
Świetny zegarek! Skąd go masz?

2. Skąd - zaprzeczenie. 

Przykłady:

- To prawda, że rzuciłeś studia?
Skąd!