Skrót między innymi

Jak się pisze?

Poprawnie

m.in.

Niepoprawnie

-

Między innymi - wyrażenie poprzedzające wymienianie na przykład jakichś rzeczy, czynności, czy osób.

Poprawnym zapisem skrótu "między innymi" jest m.in zapisywane z dwoma kropkami.

Przykłady:

Na tej imprezie było mnóstwo naszych znajomych. Widziałam między innymi Piotrka i Kasię.

Sprzedawany przeze mnie komputer jest świeżo po konserwacji, podczas której m.in. wnętrze zostało oczyszczone z kurzu, została wymieniona pasta termoprzewodząca, zainstalowano na nowo system operacyjny.

Tak naprawdę lubię niemal każdy rodzaj muzyki. Uwielbiam m.in. rock i pop.