Każe czy karze

Jak się piszę?

Poprawna pisownia

każe, karze

Niepoprawna pisownia

-

Obie formy są poprawne, jednak użycie danej z nich zależy od kontekstu.

1) Karze - czasownik pochodzący od słowa karać (nakładać sankcję, upomnienie).

Przykład:

To, co zrobił Maciek, nie podlega żadnej karze.

 

2) Każe - czasownik pochodzący od słowa kazać (wydać jakieś polecenie).

Przykład:

Mój syn każe mi naprawić jego rower.

Komentarze
Dodaj komentarz
Treść komentarza:
Podpis:
3 + 1 =