Usuwają czy usówają

Jak się pisze?

Poprawnie

usuwają

Niepoprawnie

usówają

Usuwają - 3 osoba liczby mnogiej od czasownika usuwać. Znaczenie: kasować; pozbywać się czegoś z danego miejsca. 

Przykład:

Informatycy usuwają wirusa z mojego komputera.