Bez sensu czy bezsensu

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

bez sensu

Niepoprawna pisownia

bezsensu

Bez sensu - coś pozbawione sensu (logiczności, prawidłowego myślenia, rozsądku).

Przykłady:

To jest bez sensu, daj spokój.
Jego przesadne starania były bez sensu. I tak już nie miał szans na wygraną.
Bez sensu. Zrobię to inaczej.