Religi czy religii

Jak się pisze?

Poprawnie

religii

Niepoprawnie

religi

Religia - zespół wierzeń w nadprzyrodzone siły.

Poprawnym zapisem jest "religii" przez dwie litery "i".


Przykłady:

Od kilku lat uczę się w szkole religii.
Pani z religii dzisiaj nie przyszła, podobno mamy jakieś zastępstwo.
Interesuje się on historią religii chrześcijańskiej.