Pokaż czy pokarz

Jak się pisze?

Poprawnie

pokaż

Niepoprawnie

pokarz

Poprawna forma to "pokaż" zapisywane z końcówką "-ż".

Inaczej: przedstaw, zaprezentuj, zademonstruj, wskaż, okaż, objaśnij.

Przykłady:

Pokaż im, jak tańczysz!

Jeśli chcesz, pokaż nam swoje prace.

Jesteś w stanie to wygrać. Pokaż wszystkim, kto tu rządzi!

Pokaż mi, gdzie jest błąd, bo ja już nie mam pojęcia.

Słyszałem, że też zbierasz pocztówki. Pokaż mi swoją kolekcję.