Formuuje czy formułuje

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

formułuje

Niepoprawna pisownia

formuuje

Poprawny zapis to "formułuje".

Przykłady:

Sławomir zawsze formułuje swoje wypowiedzi w bardzo elegancki sposób.

Ich rada formułuje właśnie nowe procedury.