Formuuje czy formułuje

Jak się pisze?

Poprawnie

formułuje

Niepoprawnie

formuuje

Poprawny zapis to "formułuje".

Przykłady:

Sławomir zawsze formułuje swoje wypowiedzi w bardzo elegancki sposób.

Ich rada formułuje właśnie nowe procedury.