Nie jeden czy niejeden

Jak się pisze?

Poprawnie

nie jeden, niejeden

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

Przykłady:

Nie jeden, a pięciu uczniów zgłosiło się do tego zadania. 

Już niejeden mechanik próbował naprawić tę usterkę, ale jeszcze żadnemu się nie udało.