Chciałabyś czy chciała byś

Jak się pisze?

Poprawnie

chciałabyś

Niepoprawnie

chciała byś

Poprawny jest zapis łączny: "chciałabyś".

Znaczenie: miałabyś ochotę.

Przykłady:

Nie chciałabyś z nim o tym porozmawiać?

Może chciałabyś pójść ze mną do kina?

Chciałabyś zrobić ten projekt razem z nami?

Chciałabyś pomóc nam w remoncie? Zaczynamy od jutra.