Półki czy pułki

Jak się pisze?

Poprawnie

półki, pułki

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Półki - deski służące m.in. do układania na nich przedmiotów takich jak np. książki, czy ubrania
  • Pułki - wojskowe jednostki organizacyjne


Przykłady:

Wszystkie półki miał zawalone książkami jednego autora.

Na defiladę przyjechały wojskowe pułki.