Pokłócić czy pokłucić

Jak się pisze?

Poprawnie

pokłócić

Niepoprawnie

pokłucić

Poprawna forma to "pokłócić" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Wcale nie chciałem się z nią o to pokłócić.

Miałem wrażenie, że szukała na siłę jakiejś rzeczy, żeby tylko się ze mną pokłócić.

Czasami można się trochę pokłócić, ale staramy się tego unikać.