Bez obaw czy bezobaw

Jak się pisze?

Poprawnie

bez obaw

Niepoprawnie

bezobaw

Poprawna jest pisownia rozłączna: "bez obaw".

Przykłady:

Bez obaw, Ernest to profesjonalista.

Przyjechali na ten turniej kompletnie bez obaw. Od początku wiedzieli, że są faworytami.

Gdy byliśmy w cyrku, Agata bez obaw zgłosiła się na ochotniczkę.