Niedokończone czy nie dokończone

Jak się pisze?

Poprawnie

niedokończone

Niepoprawnie

nie dokończone

Poprawny jest zapis łączny: "niedokończone".

Przykłady:

Mam pewne niedokończone sprawy, którymi będę musiał zająć się przez weekend.

Bardzo chętnie zobaczyłbym jego niedokończone dzieła.

To jeszcze niedokończone. Dam mu znać, jak będę szykował się do premiery.