Nie możemy czy niemożemy

Jak się pisze?

Poprawnie

nie możemy

Niepoprawnie

niemożemy

Poprawna jest forma rozłączna: "nie możemy".

Przykłady:

Nie możemy tu wejść. To pomieszczenie dla personelu.

A nie możemy po prostu lepiej się przygotować na poprawę sprawdzianu?

Nie możemy zachowywać się zbyt głośno, to może przeszkadzać sąsiadom.