Niedowidzę czy nie dowidzę

Jak się pisze?

Poprawnie

niedowidzę

Niepoprawnie

nie dowidzę

Poprawny jest zapis łączny: "niedowidzę".

Przykłady:

Czasami niedowidzę. Chyba powinienem zaopatrzyć się w okulary.

Albo niedowidzę, albo to Kuba we własnej osobie!

Zdarza mi się, że niedowidzę takich drobnych elementów.