Bezzobowiązań czy bez zobowiązań

Jak się pisze?

Poprawnie

bez zobowiązań

Niepoprawnie

bezzobowiązań

Poprawny jest zapis rozłączny: "bez zobowiązań".

Przykłady:

Maciek szukał czegoś bez zobowiązań.

Czy ten produkt można przetestować bez zobowiązań przed zakupem?