Zdążyłaś czy zdąrzyłaś

Jak się pisze?

Poprawnie

zdążyłaś

Niepoprawnie

zdąrzyłaś

Poprawna forma to "zdążyłaś" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Zdążyłaś na swój autobus?

Mam nadzieję, że zdążyłaś wziąć udział w tamtej rekrutacji.

Dobrze, że zdążyłaś tu przyjść.