Niepodjęcie czy nie podjęcie

Jak się pisze?

Poprawnie

niepodjęcie

Niepoprawnie

nie podjęcie

Poprawny jest zapis łączny: "niepodjęcie".

Przykłady:

Ze względu na niepodjęcie przez nich żadnej decyzji, ostatecznie zdecydowaliśmy się z tego zrezygnować.

Niepodjęcie przez nich żadnych kroków miało skutkować usunięciem ich z listy zainteresowanych.