Włączone czy włonczone

Jak się pisze?

Poprawnie

włączone

Niepoprawnie

włonczone

Poprawna forma to "włączone" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Urządzenie było włączone przez niemal cały dzień.

Zostaw te głośniki włączone. Posłuchamy trochę muzyki.

Te komputery chyba nie muszą być włączone w czasie, w którym nikt z nich nie korzysta.