Koszty czy koszta

Jak się pisze?

Poprawnie

koszty, koszta

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne, jednak forma "koszta" uchodzi za archaiczną.

W większości sytuacji zalecamy używanie bardziej współczesnej formy: "koszty".

Przykłady:

Nie chciałem pakować się w tak duże koszty, dlatego zrezygnowałem ze zbędnych dodatków.

Musieliśmy ponieść dość spore koszty związane z remontem naszego dachu.

Sprawa wydawała nam się prosta, zwiększaliśmy zysk, zmniejszaliśmy koszta.