Wizualizacje czy wizualizację

Jak się pisze?

Poprawnie

wizualizacje, wizualizację

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Wizualizację — biernik liczby pojedynczej od rzeczownika "wizualizacja" (np. jedną wizualizację)
  • Wizualizacje — mianownik i biernik liczby mnogiej od rzeczownika "wizualizacja" (np. dwie wizualizacje)

Przykłady:

Chciałbym zobaczyć stworzoną przez niego wizualizację.

Wszystkie przedstawione przez nich wizualizacje wyglądały naprawdę świetnie.