Niezaliczone czy nie zaliczone

Jak się pisze?

Poprawnie

niezaliczone

Niepoprawnie

nie zaliczone

Poprawna forma to "niezaliczone" zapisywane łącznie.

Uwaga! Rozłączna forma "nie zaliczone" może okazać się poprawna w zdaniach z przeczeniem, jak np. w zdaniu: "zostało to nie zaliczone, a śpiewająco zdane!"

Przykłady:

Niestety, oba kolokwia okazały się przez nią niezaliczone.

Musiałem poprawić niezaliczone egzaminy.

Moje próby są niezaliczone, ponieważ według sędziego wykonywałem je w sposób niestaranny.