Jeździj czy jeźdź

Jak się pisze?

Poprawnie

jeźdź

Niepoprawnie

-

Poprawna forma to "jeźdź".

Forma "jeździj" również jest dopuszczana przez niektóre słowniki, choć niektórzy uznają ją za potoczną, służącą jedynie łatwiejszej wymowie.

Przykłady:

Nie jeźdź tak szybko, to niebezpieczne.

Jeśli chcesz, jeźdź po całym świecie, ale nie namawiaj mnie do tego samego. Nie lubię podróżować.