Modle czy modlę

Jak się pisze?

Poprawnie

modlę, modle

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu. Zazwyczaj poprawną formą jest "modlę" zapisywane z użyciem "ę".

  • Modlę — forma pochodząca od "modlić".
  • Modle — forma pochodząca od "modła".

Przykłady:

Modlę się przynajmniej raz dziennie.

Mam nadzieję, że nam się uda. Regularnie się za to modlę.