Zirytowany czy poirytowany

Jak się pisze?

Poprawnie

zirytowany, poirytowany

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne.

Przykłady:

Od rana był poirytowany tym, że wczoraj do niego nie zadzwonili.

Czemu jest taki zirytowany, coś się stało?