Volumen czy wolumen

Jak się pisze?

Poprawnie

wolumen, volumen

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne.

Choć słowniki dopuszczają formę "volumen" zapisywaną z użyciem litery "v", w większości przypadków zalecamy używanie spolszczonej formy: "wolumen".

Znaczenie:

  • Objętość, wielkość, wysokość, lub ilość czegoś.
  • W muzyce: donośność dźwięku, stopień jego nasycenia.

Przykłady:

Przed zakupem musieliśmy określić interesujący nas wolumen.

Trzeba pierw wybrać wolumen transakcji.