Doposażenie czy doposarzenie

Jak się pisze?

Poprawnie

doposażenie

Niepoprawnie

doposarzenie

Poprawna forma to "doposażenie" zapisywane z użyciem litery "ż".

Przykłady:

Mieli w planach nie tylko remont, ale również doposażenie całej siłowni.

Dzięki tym środkom możliwe było doposażenie całego warsztatu.