Powoduje czy powodóje

Jak się pisze?

Poprawnie

powoduje

Niepoprawnie

powodóje

Poprawna forma to "powoduje" zapisywane z końcówką "-uje".

Znaczenie słowa "powoduje":

  • Sprawuje, wywołuje.

Przykłady:

Wydaje mi się, że ich kłótnie zazwyczaj powoduje brak wzajemnego zrozumienia.

Przez kilka godzin programiści zastanawiali się, co powoduje ten błąd.

Kolejny świetny występ tego zawodnika powoduje jego awans na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.