Wszystkiego najlepszego czy Wszystkiego Najlepszego

Jak się pisze?

Poprawnie

Wszystkiego najlepszego

Niepoprawnie

-

Poprawny może być zarówno zapis, w którym wszystko zapiszemy z małych liter lub jedynie "Wszystkiego" z wielkiej (jeżeli wyraz rozpoczyna zdanie), jak i zapis, w którym zapiszemy oba wyrazy "Wszystkiego Najlepszego" z wielkich liter.

Wybranie konkretnej formy jest więc indywidualnym wyborem osoby składającej życzenia. W większości przypadków rekomendujemy jednak formę "wszystkiego najlepszego" lub "Wszystkiego najlepszego" jeżeli zwrot rozpoczyna zdanie.

Przykłady:

Życzę Wam wszystkiego najlepszego.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Wszystkiego Najlepszego w dniu Twoich 30 urodzin.