Niedysponowana czy nie dysponowana

Jak się pisze?

Poprawnie

niedysponowana, nie dysponowana

Niepoprawnie

-

Poprawny jest zapis łączny: "niedysponowana".

Zapis rozłączny "nie dysponowana" może być poprawny w przypadku zdań z przeczeniem jak na przykład "jest zajęta, a nie dysponowana".

Znaczenie "niedysponowana":

  • Niemająca zdolności do właściwego funkcjonowania.

Przykłady:

Ze względu na swoją kontuzję byłam niedysponowana.

Niestety, w tamtym czasie byłam niedysponowana i nie mogłam wziąć udziału w tym turnieju.