Któryś czy którychś

Jak się pisze?

Poprawnie

któryś, którychś

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Któryś — mianownik, biernik, oraz wołacz liczby pojedynczej od przymiotnika "któryś".
  • Którychś — dopełniacz, biernik, oraz miejscownik liczby mnogiej od przymiotnika "któryś".

Przykłady:

Pamiętam, że któryś z moich kolegów grał na gitarze.

Czy chciałbyś wyróżnić którychś pracowników?