Produkcje czy produkcję

Jak się pisze?

Poprawnie

produkcje, produkcję

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne.

  • Produkcje — Mianownik, biernik, oraz wołacz liczby mnogiej od rzeczownika "produkcja".
  • Produkcję — Biernik liczby pojedynczej od rzeczownika "produkcja".

Przykłady:

Maszyny znów zaczęły działać, dlatego zakład kontynuował produkcję.

Interesują mnie różne produkcje filmowe.